Har du spørgsmål?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål - Ring:

7674 0070

ABNINGSTIDER:
Mandag-torsdag fra kl. 9-17 og fredag 9-16

DRF

DRF

Blixen Tours er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening - DRF

DRF er en brancheforening for danske rejsebureauer stiftet i 1938.

I dag er cirka 130 rejsebureauer medlem af DRF, heriblandt Blixen Tours.Alle medlemmer har – forinden optagelse i foreningen - opfyldt en række kriterier for professionel kunnen og økonomi. Et aktivt medlemskab af DRF er dermed et kvalitetsstempel.

Alle medlemmer har desuden tegnet en obligatorisk udvidet ansvarsforsikring - enten gennem DRF's egen ordning eller via et selvvalgt forsikringsselskab.
Denne forsikring sikrer at kunden altid får en tilkendt erstatningssum udbetalt, hvis kunden har pådraget sig en skade, som arrangøren/bureauet er ansvarlig for.

Medlemskab af DRF betyder yderligere, at bureauet er forpligtet til at opfylde kendelser fra Rejse-Ankenævnet, hvis bureauet undtagelsesvis ikke har kunnet nå til enighed med kunden om en klage. giver derfor kunden stor tryghed ved valg af rejsearrangør.

Læs mere om DRF her